Trello: organize anything!

Trello: organize anything!

Cho dù bạn đang lập kế hoạch cho một dự án thiết kế trang web, kỳ nghỉ hay công ty bên ngoài, Trello có thể tùy chỉnh và linh hoạt vô hạn cho mọi nhu cầu của bạn.


Với Trello, bạn có thể:


**GIẢI QUYẾT DANH SÁCH VIỆC CẦN LÀM MỘT CÁCH DỄ DÀNG


* Hoàn thành nhiều việc hơn với các bảng, danh sách và thẻ có thể tùy chỉnh nhưng đơn giản của Trello.

* Đi từ ý tưởng đến hành động trong vài giây bằng cách tạo thẻ và kéo các thẻ trên bảng để theo dõi tiến độ dự án của bạn.

* Thêm các danh sách công việc, nhãn và ngày hết hạn theo cách bạn thấy phù hợp và cung cấp cho các dự án của bạn nguồn nhiên liệu mà chúng cần để cán đích.


**GIẢM TẢI TRỌNG NHỮNG CÔNG VIỆC VÔ HÌNH


* Giải phóng bộ não của bạn khỏi việc ghi nhớ mọi chi tiết lập kế hoạch.

* Thêm Power-Up như chế độ xem Lịch về ngày hết hạn của bạn hoặc thêm vị trí vào thẻ để có chế độ xem Bản đồ—dự án của bạn sẽ có tầm nhìn chiến lược hoàn toàn mới.

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích