Todoist: To-Do List & Tasks

Todoist: To-Do List & Tasks

Sử dụng Todoist để:

• Nắm bắt và sắp xếp các công việc ngay khi chúng xuất hiện trong đầu bạn.

• Ghi nhớ thời hạn với lời nhắc và ngày đến hạn.

• Xây dựng thói quen lâu dài với các ngày đến hạn định kỳ như "thứ Hai hàng tuần".

• Tổ chức các dự án của bạn theo phong cách kanban với Boards.

• Cộng tác trong các dự án bằng cách giao nhiệm vụ cho người khác.

• Sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ của bạn với mức độ ưu tiên.

• Theo dõi tiến trình của bạn với các xu hướng năng suất được cá nhân hóa.

• Tích hợp các công cụ của bạn như Gmail, Lịch Google, Slack, Amazon Alexa và hơn thế nữa.


Có sẵn trên mọi thiết bị, Todoist sẽ nhanh chóng trở thành trung tâm giúp bạn sắp xếp công việc và cuộc sống.

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích