Microsoft To Do

Microsoft To Do

Microsoft To Do đều có thể dễ dàng giúp bạn lập kế hoạch trong ngày và quản lý cuộc sống của bạn.

 

Với Microsoft To Do, bạn có thể:

• Duy trì tập trung với Ngày của tôi, một trình lập kế hoạch hàng ngày cá nhân hóa với các nhiệm vụ được đề xuất

• Xem danh sách của bạn ở mọi nơi, trên mọi thiết bị

• Chia sẻ danh sách và nhiệm vụ với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và bạn cùng lớp

• Tạo danh sách mã hóa theo màu

• Đặt các ngày đến hạn và lời nhắc một lần hoặc lặp lại

• Chia nhỏ nhiệm vụ thành các bước dễ quản lý

• Thêm ghi chú cho nhiệm vụ bất kỳ

• Đính kèm tệp với dung lượng lên tới 25 MB vào nhiệm vụ bất kỳ

• Đồng bộ nhiệm vụ giữa Outlook và To Do

• Duy trì theo dõi các nhiệm vụ của bạn khi đang sử dụng ứng dụng bất kỳ bằng dạng xem cực tiểu hóa

Bất kể là nơi làm việc, trường học hay gia đình, To Do đều có thể giúp bạn sắp xếp và đơn giản hóa kế hoạch. To Do hoàn toàn miễn phí và sẵn có trên mọi thiết bị của bạn.

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích