Notion - notes, docs, tasks

Notion - notes, docs, tasks

Viết, lập kế hoạch và sắp xếp ở một nơi. Tùy chỉnh Ý tưởng để hoạt động theo cách bạn làm.


Miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân


- Không bao giờ đạt đến giới hạn bộ nhớ - thêm nhiều nội dung tùy thích

- Chỉ cần kéo và thả để tạo bảng điều khiển, trang web, tài liệu hoặc hệ thống bạn cần


Dùng thử miễn phí với nhóm của bạn


- Mời các thành viên trong nhóm của bạn và bắt đầu tổ chức với bản dùng thử miễn phí

- 90% công ty Forbes Cloud 100 sử dụng Notion để hoàn thành công việc


GHI CHÚ, DOCS, NHIỆM VỤ

Kéo và thả bất kỳ thứ gì. Sắp xếp mọi thứ.

Dễ dàng chia sẻ trang. Thêm nhận xét và @mention đồng đội.

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích