Focus Plant - Pomodoro timer

Focus Plant - Pomodoro timer

Focus Plant là một ứng dụng giúp người dùng tập trung và nâng cao năng suất công việc bằng cách sử dụng kỹ thuật Pomodoro. Với ứng dụng này, người dùng có thể đặt mục tiêu, lập lịch làm việc, tạo danh sách công việc và quản lý thời gian một cách hiệu quả. Ngoài ra, Focus Plant còn có các tính năng hỗ trợ như nhắc nhở, thống kê và chia sẻ thành tích với bạn bè để động viên và cổ vũ nhau. Với những tính năng đa dạng này, Focus Plant trở thành một ứng dụng hữu ích cho những ai muốn tăng khả năng tập trung và năng suất trong công việc.

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về