Plantie - Stay focused

Plantie - Stay focused
Plantie là một ứng dụng quản lý thời gian cho phép bạn trồng và thu hoạch những loại trái cây yêu thích trong khi vẫn tập trung vào công việc.   - Trồng trái cây yêu thích của bạn trong khi tập trung vào nhiệm vụ của bạn   - Tác vụ sẽ bị gián đoạn nếu người dùng chuyển sang các ứng dụng khác   - Theo dõi hiệu suất của bạn hàng ngày   - Thu thập huy hiệu và giữ động lực   - Mở khóa nhiều trái cây để phát triển
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về