Wear OS by Google - Smartwatch

Wear OS by Google - Smartwatch
Wear OS by Google, trước đây là Android Wear, là ứng dụng giúp bạn đồng bộ đồng hồ thông minh và điện thoại để tận dụng tối đa tiềm năng của đồng hồ. Với sự hỗ trợ của Trợ lý Google, bạn có thể xem các thông báo quan trọng, theo dõi sức khỏe và hoạt động thể dục, và nhiều tính năng hơn nữa từ cổ tay của bạn. Bạn cũng có thể nghe nhạc khi tập luyện, kiểm tra thông báo nhanh chóng, và thực hiện nhiều việc khác nhau như xem lịch họp, thêm hàng vào danh sách mua sắm, đặt lời nhắc và thanh toán khi di chuyển. Wear OS by Google còn cho phép bạn thể hiện cá nhân với hàng trăm phong cách và mặt đồng hồ khác nhau. Tìm hiểu thêm tại http://google.com/WearOS. Các tính năng có thể khác nhau theo đồng hồ, điện thoại và quốc gia. Trợ lý Google hiện chưa hỗ trợ ở một số quốc gia và ngôn ngữ.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích