Galaxy Wearable (Samsung Gear)

Galaxy Wearable (Samsung Gear)
Ứng dụng Galaxy Wearable là một ứng dụng kết nối và quản lý thiết bị đeo của bạn với điện thoại di động. Bạn có thể sử dụng ứng dụng này để kết nối và ngắt kết nối thiết bị di động, nâng cấp phần mềm, cài đặt đồng hồ, tải xuống ứng dụng và cài đặt, tìm đồng hồ của mình, loại thông báo và cài đặt, và nhiều tính năng khác. Để sử dụng ứng dụng này, bạn cần cài đặt Galaxy Wearable trên thiết bị di động và kết nối thiết bị đeo của bạn qua Bluetooth. Lưu ý rằng ứng dụng này không hỗ trợ Gear VR hoặc Gear 360 và các tính năng có sẵn phụ thuộc vào khu vực, nhà mạng và kiểu thiết bị của bạn. Vì vậy, hãy cho phép quyền truy cập cần thiết cho ứng dụng để tận hưởng tất cả các tính năng của nó.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về