Runkeeper - Run & Mile Tracker

Runkeeper - Run & Mile Tracker
Runkeeper - Ứng dụng chạy bộ hàng đầu để bạn chạy xa hơn và nhanh hơn! Với ứng dụng Runkeeper, bạn sẽ được trải nghiệm các kế hoạch huấn luyện cá nhân, bài tập hướng dẫn âm thanh và thách thức chạy bộ hàng tháng. Tất cả những điều này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu chạy bộ của mình và nâng cao thể lực. Với Runkeeper, bạn có thể thiết lập mục tiêu chạy bộ và theo dõi tiến trình của mình. Bạn cũng có thể chia sẻ hành trình chạy bộ của mình với cộng đồng Runkeeper và nhận được sự động viên từ những người cùng chung đam mê. Ứng dụng ASICS Runkeeper đã được tin tưởng bởi 36 triệu người dùng và số người dùng ngày càng gia tăng. Điều đó chứng tỏ chất lượng và đáng tin cậy của ứng dụng. Đặc điểm nổi bật của ứng dụng bao gồm bài tập hướng dẫn, kế hoạch huấn luyện cá nhân, thách thức chạy bộ hàng tháng, thông tin hoạt động, đặt mục tiêu và theo dõi giày. Bên cạnh đó, Runkeeper cũng cung cấp các tính năng bổ sung như nhóm chạy, gợi ý âm thanh, tích hợp với Spotify và Apple Music, đồng bộ với đồng hồ Garmin và các ứng dụng sức khỏe khác, theo dõi trong nhà và chia sẻ xã hội. Tham gia cộng đồng chạy bộ và đạt được mục tiêu chạy bộ của bạn với ứng dụng Runkeeper. Tải ngay hôm nay và bắt đầu cuộc hành trình chạy bộ của bạn!
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về