Monkey Junior Bé học tiếng Anh

Monkey Junior Bé học tiếng Anh

Monkey Junior là một ứng dụng học tiếng Anh dành cho trẻ em từ 2 đến 10 tuổi. Ứng dụng này giúp trẻ em phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách vui nhộn và hiệu quả. Monkey Junior cung cấp hàng ngàn bài học, từ vựng và câu chuyện qua các hoạt động lắng nghe, nói, đọc và viết, tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao.

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích