ABC Kids - Tracing & Phonics

ABC Kids - Tracing & Phonics

ABC Kids là một ứng dụng học tập tiếng Anh cho trẻ em được thiết kế đặc biệt để giúp trẻ em học tập các kỹ năng cơ bản của tiếng Anh một cách thú vị và hiệu quả. Ứng dụng cung cấp cho trẻ em các bài học về chữ cái, số đếm, phát âm, cùng với hình ảnh sinh động và trò chơi giáo dục. ABC Kids cũng được đánh giá cao bởi tính đơn giản và dễ sử dụng, giúp trẻ em tự học tiếng Anh một cách độc lập và thuận tiện.

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích