Learn Typing Fast

Learn Typing Fast
Đánh máy. tốc độ. Đừng vội vàng khi bạn mới bắt đầu học. Chỉ tăng tốc khi ngón tay của bạn chạm đúng phím theo thói quen. Hãy dành thời gian của bạn khi gõ để tránh sai lầm. Tìm hiểu để gõ nhanh hơn với ứng dụng này. Dễ dàng thực hành kỹ năng đánh máy của bạn miễn phí và cải thiện tốc độ gõ của bạn. Tìm hiểu làm thế nào để gõ với các bài học gõ cảm ứng miễn phí. ... Khả năng gõ mà không cần nhìn vào bàn phím là yếu tố quan trọng nhất để đạt được tốc độ gõ nhanh. Thưởng thức ứng dụng này!
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về