Learn Typing

Learn Typing
Xin chào,...ứng dụng này sẽ giúp bạn học cách gõ phím, nghĩa là gõ thông qua bộ nhớ cơ mà không cần sử dụng thị lực để tìm các phím. Nó có thể cải thiện đáng kể tốc độ đánh máy và độ chính xác của bạn. Các bài học đánh máy trong gia sư đánh máy của chúng tôi không chỉ là các văn bản tĩnh. Chúng được kết hợp lại trong mỗi bài tập và thích ứng với thói quen đánh máy của bạn. ✉ Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào ✉ Cảm ơn rất nhiều !
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về