JotterPad - Writer, Screenplay

JotterPad - Writer, Screenplay
JotterPad - Writer, Screenplay là một ứng dụng viết toàn diện dành cho các nhà văn, nhà biên kịch, người viết kịch bản, tác giả, người viết sách, người viết blog và người kể chuyện thuộc mọi thể loại. Với JotterPad, bạn có thể lập kế hoạch, viết, định dạng và xuất bản công việc của mình một cách dễ dàng. Với việc sử dụng cú pháp Markdown và Fountain, bạn có thể tập trung vào nội dung của mình mà không phải lo lắng về bố cục và cấu trúc. JotterPad cũng cung cấp hơn 60 mẫu viết khác nhau để hướng dẫn bạn định dạng tác phẩm của mình. Ứng dụng này cũng hỗ trợ các định dạng viết kịch bản tiêu chuẩn của ngành và cho phép đồng bộ hóa công việc với đám mây một cách liền mạch. Bạn cũng có thể thêm và định dạng các phương trình toán học một cách dễ dàng và chia sẻ tác phẩm của mình với bất kỳ ai. Với JotterPad, bạn có thể tăng cường công việc của mình bằng hình ảnh và không cần lo lắng về việc mất dữ liệu vì có tính năng tự động sao lưu. Ứng dụng này còn cung cấp nhiều tính năng khác như từ điển, tìm kiếm và thay thế, chủ đề sáng/tối, trình quản lý tệp tin trong ứng dụng và hỗ trợ đa nền tảng.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về