iA Writer: Focused Writing

iA Writer: Focused Writing
iA Writer là một ứng dụng viết tập trung được tạo ra bởi nhà văn iA, nơi bạn có thể tạo ra các tác phẩm văn bản một cách dễ dàng mà không bị quấy rầy. Với thiết kế đơn giản và sạch sẽ, iA Writer là một công cụ lý tưởng cho việc viết Markdown. Bạn có thể chỉnh sửa tệp văn bản thuần túy trong iA Writer hoặc từ bất kỳ ứng dụng nào bạn muốn, vì không có định dạng tệp hoặc cơ sở dữ liệu tùy chỉnh. iA Writer cũng rất linh hoạt, hoạt động trên nhiều nền tảng như Windows, macOS, iOS và Android. Với chế độ tập trung, iA Writer giúp bạn duy trì dòng chảy trong việc viết bằng cách làm mờ mọi thứ trừ câu hoặc đoạn hiện tại. Với chế độ sáng-tối đảo ngược, iA Writer cung cấp một trải nghiệm viết tốt cho cả ngày lẫn đêm. Bạn có thể tìm hiểu thêm về iA Writer tại trang ia.net/writer và nhận hỗ trợ và phản hồi tại ia.net/writer/support. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi trên Twitter @iAWriter.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về