Google Tài liệu

Google Tài liệu
Tạo, chỉnh sửa và cộng tác với ứng dụng Google Tài liệu khi di chuyển. Cùng nhau làm việc theo thời gian thực * Chia sẻ tài liệu với nhóm * Chỉnh sửa, nhận xét và thêm các mục hành động theo thời gian thực * Không bao giờ mất các nội dung thay đổi hoặc các phiên bản tài liệu trước nhờ có lịch sử phiên bản Sáng tạo mọi lúc, mọi nơi—ngay cả khi ngoại tuyến * Nhanh chóng ghi lại các ý tưởng chợt lóe lên * Hoàn thành công việc, ngay cả khi trên máy bay, với chế độ ngoại tuyến * Tiết kiệm thời gian và tinh chỉnh thêm bằng các mẫu dễ dùng Tìm kiếm trên Google ngay trong Tài liệu * Sử dụng Google Tìm kiếm mà không cần rời khỏi tài liệu * Tìm kiếm tất cả các tệp trong Drive, ngay trong Tài liệu Chỉnh sửa và chia sẻ nhiều loại tệp * Mở nhiều tệp, bao gồm cả tệp Microsoft Word, ngay trong Google Tài liệu * Cộng tác dễ dàng, bất kể thành viên trong nhóm dùng ứng dụng nào * Chuyển đổi và xuất các tệp một cách liền mạch Một phần của G Suite: Các ứng dụng thông minh của Google dành cho doanh nghiệp * Kết nối và cộng tác với nhóm bằng một gói—Gmail, Drive, Lịch và các ứng dụng khác * Sử dụng trí thông minh nhân tạo (Al) của Google để mọi nhân viên đều có được thông tin chi tiết về dữ liệu * Tham gia cùng hơn 4 triệu doanh nghiệp thanh toán tin tưởng vào G Suite để phát triển tổ chức của họ Thông báo về quyền Máy ảnh: Dùng để chụp ảnh chèn vào tài liệu. Ảnh: Dùng để truy cập vào ảnh thuộc quyền kiểm soát của ứng dụng Photos nhằm cho phép người dùng chọn ảnh muốn chèn vào tài liệu.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích