Slack

Slack

Slack là một trong những phần mềm trò chuyện miễn phí tốt nhất cho công việc. Ngoài trò chuyện trực tiếp và trò chuyện nhóm, Slack cũng có thể thực hiện cuộc gọi thoại, tổ chức cuộc họp video.


Slack giúp cộng tác dễ dàng hơn hầu hết các công cụ trò chuyện. Người dùng có thể tổ chức nhiều dự án, nhóm và các mục khác bằng cách sử dụng thẻ, cũng như chia sẻ tệp bằng cách kéo và thả hoặc thông qua Google Drive, Dropbox.

Ngoài ra, Slack còn tích hợp nhiều phần mềm của bên thứ ba, bao gồm Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày để chia sẻ và hiển thị các tệp này trực tiếp trong các cuộc trò chuyện và cuộc gọi.Sử dụng Slack tới:

• Giao tiếp với nhóm của bạn và tổ chức các cuộc thảo luận theo chủ đề, dự án hoặc bất kỳ điều gì khác quan trọng đối với công việc của bạn

• Nhắn tin hoặc gọi cho bất kỳ người hoặc nhóm nào trong nhóm của bạn

• Chia sẻ và chỉnh sửa tài liệu và cộng tác với đúng người trong Slack

• Tích hợp các công cụ và dịch vụ bạn đã sử dụng, bao gồm Google Drive, Salesforce, Dropbox, Asana, Twitter, Zendesk, v.v. vào quy trình làm việc của bạn.

• Tùy chỉnh thông báo của bạn để luôn tập trung vào những gì quan trọng

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích