Ứng dụng thay thế Spark

Có nhiều ứng dụng thay thế Spark đã xuất hiện trên thị trường với những tính năng và hiệu suất tương đương, nhưng với mức giá vừa phải hơn. Các ứng dụng này giúp người dùng quản lý email một cách thuận tiện và hiệu quả, bao gồm việc quản lý hòm thư, tạo nhãn và bộ lọc thông minh, và tích hợp với các dịch vụ đám mây nổi tiếng. Bằng cách sử dụng ứng dụng này, người dùng có thể tiết kiệm thời gian và tăng năng suất trong công việc hàng ngày của mình.