Ứng dụng thay thế Notability

Bạn đang tìm kiếm một ứng dụng thay thế Notability cho việc ghi chú và ghi chú văn bản? Chúng tôi có một gợi ý cho bạn! Ứng dụng này cung cấp nhiều tính năng tương tự như Notability, từ việc tạo ghi chú nhanh và dễ dàng, quản lý tệp tin linh hoạt và chia sẻ thông tin với đội nhóm. Ngoài ra, ứng dụng cũng hỗ trợ chụp ảnh, ghi âm và làm việc trên đám mây. Tận dụng tất cả những tính năng này để trở thành người sáng tạo và hiệu quả nhất trong công việc hàng ngày của bạn.