Ứng dụng thay thế Headspace

Bạn có muốn giảm căng thẳng, tăng cường sự tập trung và cân bằng tinh thần hàng ngày nhưng không muốn sử dụng ứng dụng Headspace phổ biến? Hãy tìm hiểu về một ứng dụng thay thế hấp dẫn khác. Nó cung cấp các bài tập Mindfulness và Yoga, hướng dẫn đúng cách thở và một loạt các công cụ giúp bạn thư giãn và giảm căng thẳng. Tất cả những điều này được thiết kế để đem lại một trạng thái tinh thần tốt đẹp, mà bạn đang tìm kiếm mà không cần tốn phí.