Ứng dụng thay thế Google Trang tính

Google Trang tính là một trong những ứng dụng tạo và quản lý bảng tính phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một sự thay thế, cũng có nhiều ứng dụng khác đáng được lựa chọn. Những ứng dụng này cung cấp các tính năng tương tự như Google Trang tính như tạo, chỉnh sửa, và chia sẻ bảng tính một cách thuận tiện và hiệu quả. Hãy khám phá và trải nghiệm các ứng dụng này để tìm ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu của bạn.