Ứng dụng điều khiển máy tính từ xa tốt nhất

Phần mềm điều khiển máy tính từ xa cho phép người dùng kết nối với máy tính tại bất kỳ đâu hay tại bất kỳ thời điểm nào để ghi lại các phiên làm việc của máy tính từ xa, truyền tập tin và tương tác với đồng nghiệp.

Những chiếc điện thoại thông minh với màn hình cảm ứng giờ đây đã cho phép người dùng có thể truy cập và điều khiển máy tính từ xa. Để kích hoạt tính năng điều khiển máy tính bằng điện thoại, người dùng hãy tham khảo những ứng dụng sau đây.