Word to PDF Converter

Word to PDF Converter
Word to PDF Converter là một ứng dụng dễ sử dụng trên Android giúp chuyển đổi Word sang PDF hoặc PDF sang Word. Bạn chỉ cần chọn tập tin Word DOCX, DOC hoặc RTF trên điện thoại Android của bạn, sau đó chọn máy chủ Linux hoặc Windows máy chủ để thực hiện chuyển đổi. Bằng cách nhấn "Convert Now", tập tin của bạn sẽ được tải lên máy chủ điện toán đám mây và khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn có thể tải về tập tin đầu ra. Ngoài ra, ứng dụng cũng hỗ trợ chuyển đổi từ PDF trở lại Word. Word to PDF Converter hoạt động trên Android 2.3 trở lên và yêu cầu kết nối Internet.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích