WiFi Analyzer

WiFi Analyzer
WiFi Analyzer là một ứng dụng giúp bạn phân tích và tối ưu hóa mạng WiFi trên thiết bị Android của mình. Với WiFi Analyzer, bạn sẽ được khuyến nghị các kênh tốt nhất và địa điểm phù hợp cho mạng WiFi của bạn. Ngoài ra, ứng dụng cung cấp thông tin hữu ích để giúp bạn can thiệp và tăng tốc độ kết nối WiFi của mình. WiFi Analyzer có nhiều tính năng đáng chú ý như tối ưu hóa mạng WiFi cho vấn đề giao thoa, kênh Analyzer cho các điểm phát WiFi gần đó, hiển thị dữ liệu theo thời gian thực và tính toán khoảng cách, lịch sử của cường độ tín hiệu và hỗ trợ cả 2.4GHz/5GHz. Bên cạnh đó, bạn còn có thể xem các WiFi ẩn, sao chép địa chỉ MAC và sử dụng tính năng kênh Optimizer và nhiều tính năng khác.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về