WhatsApp Business

WhatsApp Business
WhatsApp Business là công cụ đơn giản giúp doanh nghiệp trò chuyện với khách hàng của mình. Với WhatsApp Business, bạn có thể giao tiếp hiệu quả với khách hàng và phát triển doanh nghiệp. Ứng dụng còn cho phép bạn sử dụng cùng lúc WhatsApp Messenger và WhatsApp Business trên cùng một thiết bị, đăng ký với hai số điện thoại khác nhau. Ngoài ra, WhatsApp Business còn có các tính năng như tạo hồ sơ doanh nghiệp, tin nhắn khi vắng tự động và hỗ trợ số điện thoại cố định. Bạn cũng có thể trả lời tin nhắn từ trình duyệt máy tính thông qua WhatsApp Web. Ứng dụng này cũng bao gồm tất cả các tính năng của WhatsApp Messenger như gửi đa phương tiện, cuộc gọi miễn phí, nhắn tin quốc tế miễn phí, trò chuyện nhóm và tin nhắn ngoại tuyến.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích