Voicemod Desktop Controller

Voicemod Desktop Controller
Voicemod Desktop Controller là một bộ điều khiển được sử dụng kết hợp với ứng dụng Voicemod trên máy tính. Đây không phải là công cụ thay đổi giọng nói theo thời gian thực, mà chỉ hoạt động khi bạn đã cài đặt ứng dụng Voicemod trên máy tính. Bộ điều khiển này cho phép bạn điều khiển ứng dụng Voicemod Desktop từ xa.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về