Video & TV SideView : Remote

Video & TV SideView : Remote
- Các tính năng chính 1. Biến điện thoại thông minh và máy tính bảng của bạn thành một bộ điều khiển từ xa nhanh luôn ở bên cạnh bạn. 2. Thẻ My library bên dưới Top picks liệt kê những nội dung video được lưu giữ trong thiết bị di động của bạn và phát chúng trong trình phát video trên thiết bị di động. - Thông tin bổ sung 1. “Video & TV SideView” sẽ chỉ hoạt động nếu thiết bị di động của bạn và thiết bị ở nhà của bạn kết nối với cùng mạng không dây. 2. Một số chức năng và dịch vụ có thể không được một số thiết bị ở nhà của bạn hỗ trợ. 3. Một số chức năng và dịch vụ có thể không được hỗ trợ ở một số vùng/quốc gia.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về