The Pattern

The Pattern

The Pattern là một ứng dụng tra cứu thần số học vô cùng phổ biến và đáng chú ý. Ứng dụng này được phát triển với mục tiêu giúp người dùng khám phá và hiểu rõ hơn về chính mình thông qua các thông tin và phân tích cá nhân hóa dựa trên ngày sinh. The Pattern không chỉ cung cấp thông tin về tình yêu, công việc, mà còn khám phá các mô hình và xu hướng trong cuộc sống của bạn.

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích