Tesla Widget - Stat & Command

Tesla Widget - Stat & Command
Muốn để mắt đến ô tô của bạn, nhưng không muốn đánh thức xe và pin thải? Hãy dùng thử Tiện ích Tesla. Tiện ích Tesla đặt dữ liệu thiết yếu của chiếc xe của bạn ngay trên màn hình chính, vì vậy bạn có thể kiểm tra chúng bao nhiêu lần tùy thích mà không cần lo lắng về pin làm khô hạn. TW cũng cho phép bạn truy cập nhanh vào các lệnh của xe như khóa / mở cửa, bật điều hòa tự động và tắt / mở chế độ lính gác. • Phụ tùng tesla đẹp và tổng quan nhanh về tình trạng xe chính chủ. • Hỗ trợ nhiều phương tiện và nhiều cách bố trí. • Gửi lệnh khóa / mở cửa, điều hòa tự động, bật / tắt chế độ lính gác, mở cốp và hơn thế nữa. • Không cần đánh thức xe và tốn pin. • Truyền dữ liệu an toàn giữa điện thoại của bạn và máy chủ của tesla, không có bên thứ ba nào truy cập vào dữ liệu của bạn.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về