Tanca: Task & Shift Scheduler

Tanca: Task & Shift Scheduler
Tanca là ứng dụng quản lý nhân sự trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Giải quyết mọi vấn đề nhân sự của công ty bạn. Bắt đầu với Tanca hoàn toàn miễn phí! Hơn 120.000 nhân viên sử dụng Tanca hàng ngày để quản lý công việc, chấm công, gửi các yêu cầu –phê duyệt văn bản. Tanca sẽ giúp tổ chức của bạn Quản lý công việc, Quản lý Chấm công, Số hóa giấy tờ, Tính lương tự động, Quản lý truyền thông, Quản lý hiệu suất nhân viên. CÁCH TANCA HỖ TRỢ CHO QUẢN LÝ - Gửi các thông báo, chính sách, quy định, văn bản xuống nhân viên - Quản lý ca làm, sắp xếp ca làm, đổi ca làm cho nhân viên - Quản lý vào/ra, vị trí của nhân viên trên bản đồ - Phê duyệt các yêu cầu nghỉ phép, tăng ca, thanh toán, xin điều chỉnh chấm công… - Quản lý công việc của mình, công việc của nhóm, giao việc và đốc thúc tiến độ thực hiện - Quản lý hồ sơ nhân viên, thông tin liên hệ khi cần thiết - Quản lý hiệu suất nhân viên qua hệ thống KPI và OKR - Quản lý được hệ thống tuyển dụng để thu hút nhân tài - Các báo cáo tức thời cho phép nắm toàn bộ tình hình nhân sự của công ty CÁCH TANCA HỖ TRỢ CHO NHÂN VIÊN - Chấm công bằng điện thoại thông qua Wifi, GPS hoặc nhận diện khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo - Nắm lịch công việc của mình. Có thể yêu cầu đổi ca làm việc, đăng ký ca cho tuần tiếp theo. - Quản lý lịch sử chấm công, số công hoặc thời gian làm việc - Gửi Xin nghỉ phép, tăng ca, thanh toán, tạm ứng, điều chỉnh giờ chấm công… - Nắm các công việc được quản lý giao hàng ngày, tạo các công việc của riêng cá nhân mình - Quản lý số phép còn - Xem phiếu lương trên điện thoại - Thiết lập cảnh báo nhắc nhở quên chấm công SỬ DỤNG TANCA MIỄN PHÍ! Khi bạn đăng ký Tanca bạn có thể trải nghiệm mọi tính năng của Tanca và không giới hạn thời gian trải nghiệm. Tanca sẽ giúp cho tổ chức của bạn tối ưu hóa được hiệu suất, tiết kiệm được chi phí, thời gian, tiền bạc và thúc đẩy tính minh bạch trong công ty bạn. Tanca đã triển khai trên 16 lĩnh vực kinh doanh khác nhau và tối ưu hóa cho việc quản trị 16 lĩnh vực này. ----------------------------------------------------------------------- Hotline: (+84) 0899.1999.54 Email: support@tanca.io Fanpage: http://facebook.com/tancaapp
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích