Statusbar Icon Hider Customize

Statusbar Icon Hider Customize
Giới thiệu ứng dụng Statusbar Icon Hider Customize: Ứng dụng Statusbar Icon Hider Customize cho phép người dùng ẩn các biểu tượng trên thanh trạng thái của điện thoại Android bằng cách chuyển hướng đến màn hình cài đặt android ui tuner của hệ thống. Hiện nay, màn hình cài đặt này thường bị nhà sản xuất ẩn hoặc xóa khỏi thiết bị. Với ứng dụng này, người dùng có thể tùy chỉnh biểu tượng trên thanh trạng thái, trình ẩn kiểu và thay đổi chiều cao bằng cử chỉ để thực hiện các hành động phím tắt khác nhau. Ngoài ra, ứng dụng còn hiển thị thanh pin phía trên và bên dưới thanh trạng thái với các chỉ báo cần thiết. Với giải pháp đơn giản này, người dùng có thể tiếp cận trực tiếp đến những đặc trưng mà họ mong muốn. Các tính năng nổi bật của ứng dụng bao gồm ghi màn hình tự động, tự động xoay màn hình, kết nối tai nghe, chế độ công việc, truyền màn hình, điểm nóng, kết nối Bluetooth, chế độ không làm phiền, điều chỉnh âm lượng, kết nối Wi-Fi, Ethernet, dữ liệu di động, chế độ máy bay, thông tin pin và hiển thị phần trăm khi sạc (mặc định). Lưu ý: Ứng dụng sử dụng Dịch vụ trợ năng để thực hiện các cử chỉ trên thanh trạng thái và hiển thị thanh trạng thái tùy chỉnh. Quyền Truy vấn Tất cả Gói được sử dụng để nhận màu của ứng dụng đang mở hiện tại.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về