Speech Services by Google

Speech Services by Google
Speech Services by Google là ứng dụng sử dụng công nghệ chuyển đổi giữa văn bản và giọng nói của Google. Với chức năng chuyển giọng thành văn bản, ứng dụng này cho phép bạn dùng giọng nói để tìm kiếm địa điểm trên Google Maps, chuyển đoạn ghi âm thành văn bản trên ứng dụng Recorder, hoặc nhận diện và hiển thị lời nói của người gọi trên ứng dụng Phone. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ cho các ứng dụng về trợ năng, gõ chữ bằng giọng nói, tìm kiếm bằng giọng nói, học ngôn ngữ, và nhiều ứng dụng khác trong Play Store. Để sử dụng chức năng chuyển giọng thành văn bản trên thiết bị Android, bạn chỉ cần vào Cài đặt > Ứng dụng & thông báo > Ứng dụng mặc định > Ứng dụng hỗ trợ. Chọn Speech Services by Google làm công cụ nhập giọng mặc định. Với chức năng chuyển văn bản thành giọng nói, Speech Services by Google giúp các ứng dụng đọc văn bản trên màn hình thành giọng nói. Ví dụ, bạn có thể sử dụng nó để nghe Google Play Books đọc sách yêu thích, hoặc Google Translate đọc phiên dịch để bạn nghe cách phát âm từ ngữ. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ cho các ứng dụng về trợ năng và phản hồi âm thanh trên thiết bị. Để sử dụng chức năng chuyển văn bản thành giọng nói trên thiết bị Android, bạn chỉ cần vào Cài đặt > Ngôn ngữ & đầu vào > Đầu ra văn bản thành giọng nói. Chọn Speech Services by Google làm công cụ mặc định. Chú ý, trên nhiều thiết bị Android, Speech Services by Google đã có sẵn, nhưng bạn cũng có thể cập nhật lên phiên bản mới nhất tại đây.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về