Speak English Pronunciation

Speak English Pronunciation
Học phát âm là phần căn bản nhất của việc học tiếng Anh. Phần mềm này rất phù hợp cho những bạn đã mất căn bản và những bạn mới bắt đầu học tiếng Anh. Luyện tập đầy đủ các kỹ năng nghe, đọc, viết các phiên âm tiếng Anh. Trong quá trình học cách phát âm bạn sẽ học thêm được nhiều từ vựng liên quan. Phần mềm TFLAT luôn có thể OFFLINE và FREE.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về