Sổ thu chi : Quản lý chi tiêu

Sổ thu chi : Quản lý chi tiêu

App Sổ thu chi là một ứng dụng sổ sách hộ gia đình đơn giản.

Khi bạn nhập chi phí hoặc thu nhập tại trên màn hình nhập, app sẽ tự động tạo lịch và báo cáo. Nó vô cùng dễ dàng để nắm bắt quản lý chi phí, thu nhập trong gia đình.


--------------------

▼ Tính năng

--------------------


1. Đơn giản và tiện ích!

2. Không phải đăng ký

3. Tất cả các chức năng không có trong ứng dụng mua

4. Bạn cũng có thể nhập từ lịch

5. Tạo báo cáo tháng / năm / tích lũy 

6. Bạn có thể tạo danh mục cho riêng bạn

7. Thiết lập chi phí và thu nhập cố định

8. Màu chủ đề gồm 20 màu và 25 biểu tượng ứng dụng

9. Hỗ trợ sao lưu dữ liệu ra file CSV

10. Khóa mật mã (cũng là Face ID & Touch ID)

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về