Samsung Notes

Samsung Notes

Samsung Notes là một ứng dụng tuyệt vời giúp người dùng ghi chú và tổ chức thông tin một cách hiệu quả. Với tính năng viết tay và ghi âm, người dùng có thể nhanh chóng ghi lại ý tưởng, ghi chú và lưu trữ thông tin quan trọng. Ứng dụng cung cấp khả năng đồng bộ hóa trên các thiết bị Samsung khác nhau, giúp người dùng tiếp tục làm việc trên nhiều nền tảng. Ngoài ra, Samsung Notes còn hỗ trợ các tính năng như chụp ảnh và vẽ trực tiếp trên ghi chú, tạo ra một trải nghiệm sáng tạo và linh hoạt.

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về