Samsung Internet Browser

Samsung Internet Browser
Samsung Internet là trình duyệt web tốt nhất cho bạn với nhiều tính năng hữu ích như hỗ trợ video, chế độ tối, menu tùy chỉnh và các tiện ích mở rộng như trình dịch. Trình duyệt này cũng bảo vệ quyền riêng tư của bạn với chế độ bí mật, chống theo dõi thông minh và bảo vệ thông minh. Bạn cũng có thể cài đặt trình duyệt Samsung Internet trên đồng hồ WearOS như Galaxy Watch4 và Galaxy Watch4 Classic. Tính năng mới bao gồm chống theo dõi thông minh, báo cáo về quyền riêng tư, hỗ trợ kéo và thả cho các nhóm tab và thanh đánh dấu, cải thiện khả năng truy cập chỉnh sửa menu công cụ. Trình duyệt cũng đảm bảo bảo mật và quyền riêng tư của bạn với tính năng chống theo dõi thông minh, duyệt web được bảo vệ và trình chặn nội dung.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về