Remente: Self Care, Wellbeing

Remente: Self Care, Wellbeing
Hằng ngày, việc thực hiện những hành động nhỏ nhặt sẽ tạo ra những thay đổi quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Bằng việc theo dõi sức khỏe tâm thần và chăm sóc bản thân, chúng tôi giúp bạn xác định mục tiêu và đạt được sự phát triển cá nhân. Remente đóng vai trò như một huấn luyện viên cuộc sống và cung cấp cho bạn nhiều công cụ tự trợ giúp để có cảm giác tốt hơn và đạt được sự cải thiện trong bản thân, thói quen lành mạnh và hạnh phúc. BẮt đầu ngay hôm nay với việc phát triển những thói quen lành mạnh để cải thiện khả năng tự kiểm soát và sống một cuộc sống lành mạnh hơn với tình yêu bản thân nhiều hơn, tạo sự giúp đỡ bản thân và giảm căng thẳng, lo lắng và trầm cảm. Remente cung cấp những phiên video hàng ngày với huấn luyện viên cuộc sống để giải thích về chăm sóc bản thân hàng ngày và hướng dẫn tương tác để bạn hiểu và thực hành về sức khỏe tinh thần và sức khỏe. Hướng dẫn Thiết lập Mục tiêu giúp bạn tạo ra những mục tiêu cuộc sống tốt để đạt được sự trưởng thành và phát triển cá nhân. Remente đóng vai trò như huấn luyện viên cuộc sống của bạn và cung cấp hướng dẫn và mẹo thiết lập mục tiêu để xây dựng một lối sống bền vững dẫn đến tình yêu bản thân và thói quen lành mạnh. Việc lập kế hoạch hàng ngày là công cụ quan trọng để tự học và đạt được mục tiêu. Bảng lập kế hoạch hàng ngày chứa danh sách công việc thông minh và linh hoạt, dựa trên mục tiêu cuộc sống và các hành động và nhiệm vụ dài hạn để cải thiện bản thân. Theo dõi sức khỏe tâm thần là việc cần thiết để cân bằng cuộc sống và tình yêu bản thân, đồng thời giảm căng thẳng và trầm cảm. Công cụ đánh giá cuộc sống giúp bạn xác định điểm mà bạn cần tập trung phát triển để cảm thấy tốt hơn và đạt được sự kiểm soát bản thân, chánh niệm và sức khỏe. Tạp chí Chăm sóc Bản thân Remente cho phép bạn tìm hiểu những gì làm cho bạn thoải mái. Bằng cách theo dõi tâm trạng, bạn sẽ hiểu được tác động của thói quen đối với sức khỏe tinh thần. Bạn có thể sử dụng tạp chí tâm trạng để tìm hiểu thêm về mình! Remente có thư viện đầy đủ các kế hoạch mục tiêu do các chuyên gia xây dựng, bao gồm hướng dẫn chi tiết, mẹo và thông tin về cách thành công với các mục tiêu về sức khỏe chung để đạt được sự phát triển cá nhân và một lối sống tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp bộ sưu tập bài báo và bài tập do các chuyên gia tâm lý, quản lý kinh doanh và huấn luyện viên cuộc sống chọn lọc với nhiều chủ đề khác nhau. Bằng cách trở thành thành viên của Remente, bạn sẽ được hỗ trợ hoàn thiện bản thân và phát triển cá nhân hơn. Remente được phát triển bởi các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học, huấn luyện và đào tạo tinh thần. Với công cụ theo dõi sức khỏe tâm thần và tạp chí chăm sóc bản thân, chúng tôi đã giúp hơn 2 triệu người đạt được mục tiêu và giảm căng thẳng, kiểm soát bản thân và hạnh phúc. Hãy trở thành thành viên của đại gia đình Remente ngay hôm nay! Bạn có thể tìm hiểu thêm về gói đăng ký cao cấp của chúng tôi để trải nghiệm nhiều tính năng và nội dung bổ sung.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về