QR Code Reader ·

QR Code Reader ·
QR Code Reader là ứng dụng số một để quét mã QR và mã vạch. Với hơn 15 loại mã được hỗ trợ, bao gồm mã QR, mã vạch, mã Datamatrix, Code128, Code39, EAN-8, EAN-13, và Google Auth, ứng dụng cung cấp cho bạn mọi công cụ cần thiết để quét và giải mã mã QR và mã vạch. Ngoài việc quét mã, ứng dụng còn có những tính năng mạnh mẽ khác như cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm và thực phẩm, thẻ dữ liệu chi tiết về mã QR, lịch sử quét, thư mục để sắp xếp gọn gàng, quét hàng loạt, và xuất dữ liệu CSV. Nếu bạn muốn trải nghiệm tốt nhất từ ứng dụng, bạn có thể đăng ký tài khoản PRO. Với tài khoản PRO, bạn sẽ có khả năng quét mã không giới hạn, thông tin chi tiết về sản phẩm, và không có quảng cáo gây phiền toái. Các gói đăng ký bao gồm 1 tháng với 3 ngày dùng thử, 3 tháng, và 1 năm. Bạn có thể cài đặt đăng ký tự động gia hạn, và thanh toán sẽ được thực hiện qua Tài khoản iTunes. Bạn cũng có thể quản lý đăng ký và tắt tự động gia hạn sau khi mua hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết về Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật của chúng tôi, bạn có thể truy cập vào liên kết sau: [https://sites.google.com/view/qrcodeios/home]
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích