PowerLine: status bar meters

PowerLine: status bar meters
PowerLine là một ứng dụng chỉ báo thông minh trên thanh trạng thái hoặc bất kỳ đâu trên màn hình của bạn, ngay cả trên màn hình khóa. Ứng dụng này cung cấp nhiều chỉ báo sẵn có như pin, nhiệt độ, CPU, tín hiệu WiFi, lưu trữ và nhiều hơn nữa. Bạn có thể hiển thị nhiều chỉ số cùng một lúc trên màn hình và tự động ẩn chúng khi cần thiết. PowerLine cũng có giao diện thiết kế đơn giản và vật liệu, mang lại trải nghiệm người dùng tốt. Phiên bản miễn phí của ứng dụng bao gồm hai chỉ báo, trong khi phiên bản PRO có nhiều chỉ báo hơn. Bạn cũng có thể tạo chỉ báo tùy chỉnh bằng cách sử dụng Tasker. Để có thể hiển thị chỉ báo trên thanh điều hướng và màn hình khóa, PowerLine có thể yêu cầu bạn bật Dịch vụ trợ năng của nó để đảm bảo tính bảo mật. Tuy nhiên, ứng dụng không thu thập thông tin cá nhân của người dùng.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về