Pokefol.io

Pokefol.io
Pokefol.io là một ứng dụng rất hữu ích cho những ai đam mê thẻ giao dịch. Bạn có thể tạo Pokefolio riêng và theo dõi giá trị của các thẻ của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các giao dịch gần đây, số lượng thẻ hàng đầu và bộ thẻ hàng đầu. Ứng dụng cũng giúp bạn tìm kiếm thẻ thông qua tên bộ thẻ hoặc tên thẻ. Bạn có thể xem biểu đồ theo điểm PSA của một thẻ cụ thể và thay đổi chế độ tối/sáng theo sở thích thiết bị. Hiện tại, ứng dụng chỉ hỗ trợ các thẻ tiếng Anh, nhưng đang có cập nhật và tính năng mới đang được phát triển. Bạn có thể để lại phản hồi tại địa chỉ email contact@pokefol.io. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng Pokefol.io không liên kết, tài trợ hoặc được chứng nhận bởi Pokémon hoặc Công ty Pokemon International Inc.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về