PMP Exam Prep 2023

PMP Exam Prep 2023
PMP Exam Prep 2023 là ứng dụng luyện thi PMP, giúp vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ Chuyên gia Quản lý Dự án (PMP) với điểm số cao. Ứng dụng này cũng hỗ trợ thi chứng chỉ PMI-CAPM và PMI-ACP. Có hơn 3000 câu hỏi thực hành trong ứng dụng, giúp bạn nắm vững kiến thức và tự tin vượt qua kỳ thi. Các môn thi PMP bao gồm: Người, Quá trình, Môi trường kinh doanh; môn thi CAPM bao gồm 13 chủ đề; và môn thi ACP bao gồm 7 chủ đề. Bạn cần mua gói đăng ký để truy cập vào tất cả tính năng và thuật toán tự động gia hạn. Bạn có thể quản lý và hủy đăng ký trong cài đặt tài khoản Google.Thông tin chi tiết về điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật có thể được tìm thấy trên trang web của ứng dụng.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về