Outline for iOS

Outline for iOS
Outline là một ứng dụng ghi chú mạnh mẽ và đầy đủ tính năng, rất phù hợp cho sinh viên, giáo viên, bác sĩ, luật sư, nhà quản lý và tất cả những người cần phác thảo ý tưởng, tổ chức ghi chú và lưu trữ bất kỳ loại nhật ký nào. Bạn có thể gõ, viết, vẽ và chú thích, nhập, xuất và đồng bộ hóa dữ liệu của mình. Tạo và quản lý dữ liệu trở nên thú vị và iPad trang bị Outline trở nên không thể thay thế! Outline có cấu trúc tổ chức hình ảnh phân cấp giúp bạn sắp xếp ý tưởng một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng các tính năng viết văn bản, vẽ, tô sáng và chú thích để diễn đạt ý tưởng của mình một cách rõ ràng. Đồng thời, Outline cũng hỗ trợ gắn kết tệp và chèn các bản in để thu thập và làm việc với các tài liệu liên quan. Hãy khám phá ứng dụng Outline và tận hưởng việc quản lý kiến thức một cách dễ dàng và hiệu quả!
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về