OffScreen - Less Screen Time

OffScreen - Less Screen Time
OffScreen - Less Screen Time là một ứng dụng hữu ích giúp bạn theo dõi và giảm thời gian sử dụng điện thoại. Ứng dụng này cung cấp nhiều tính năng hữu ích như theo dõi thời gian sử dụng màn hình, thiết lập mục tiêu thời gian sử dụng thiết bị, xem các hoạt động trên màn hình và đọc dữ liệu giấc ngủ từ ứng dụng Health. Ngoài ra, OffScreen còn hỗ trợ chế độ tập trung với ba chế độ pomodoro, đếm ngược và tích lũy thời gian. Bạn cũng có thể tạm dừng khi cần sử dụng điện thoại trong quá trình tập trung. Ứng dụng cũng cung cấp tính năng trực quan hóa và chia sẻ dữ liệu, cho phép bạn xem dữ liệu trong chế độ xem tuần / tháng / năm và chia sẻ thông tin với người khác. Cuối cùng, OffScreen còn cung cấp thách thức cai nghiện kỹ thuật số như thử thách thời gian sử dụng thiết bị, thử thách giấc ngủ và nhận thử thách để giúp bạn phá vỡ thói quen sử dụng quá nhiều điện thoại.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về