Musixmatch Lyrics Finder

Musixmatch Lyrics Finder
Musixmatch là bộ sưu tập lời bài hát lớn nhất thế giới, mang đến cho bạn lời bài hát được đồng bộ với tất cả các bản nhạc yêu thích và được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ứng dụng này đã được lựa chọn là Lựa chọn của Biên tập viên trên App Store. Với Musixmatch, bạn có thể thưởng thức lời bài hát được đồng bộ cho mỗi bài hát trong thư viện nhạc của bạn, kết nối tài khoản Spotify hoặc Apple Music để có được lời bài hát được đồng bộ khi phát các bài hát yêu thích, học các ngôn ngữ mới từ lời bài hát dịch ngay từng dòng theo thời gian, và tìm kiếm bài hát yêu thích theo tiêu đề, nghệ sĩ hoặc dòng lời bài hát. Một số tính năng bổ sung của ứng dụng bao gồm smart seek để tìm kiếm lời bài hát yêu thích một cách dễ dàng, chia sẻ lời bài hát trên nền tảng LyricsCard, nhận thông báo khi có lời bài hát mới từ các nghệ sĩ yêu thích, và tìm kiếm tất cả các bài hát yêu thích trên hồ sơ của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Musixmatch trên Apple Watch để nhận diện bài hát ngay lập tức. Musixmatch cũng có phiên bản Premium với các tính năng cao cấp như chế độ Party để hát cùng bài hát, lời bài hát ngoại tuyến mà không cần kết nối internet và không có quảng cáo. Điều khoản đăng ký và thông tin về bảo mật dữ liệu của ứng dụng cũng được cung cấp trong phần giới thiệu.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích