Microsoft Word

Microsoft Word
Microsoft Word là một ứng dụng đáng tin cậy cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa, xem và chia sẻ tài liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Người dùng có thể gửi, xem và chỉnh sửa các tài liệu Office được đính kèm trong email từ điện thoại thông qua ứng dụng này. Với Word, người dùng có thể tạo ra các tài liệu văn bản, kịch bản, blog, bài phê bình hay sơ yếu lý lịch một cách mạnh mẽ. Công cụ tùy chỉnh của Word cho phép người dùng tạo ra những tài liệu đẹp mắt và định dạng tùy theo ý muốn. Ngoài ra, Word còn cho phép người dùng cộng tác và chia sẻ tài liệu dễ dàng, thậm chí có thể chỉnh sửa cùng lúc với những người khác. Tính năng Chia sẻ được đơn giản hóa giúp người dùng chia sẻ tài liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Microsoft Word mang đến cho người dùng trải nghiệm tuyệt vời để tạo, chia sẻ và chỉnh sửa tài liệu từ điện thoại hoặc máy tính bảng.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích