Microsoft SwiftKey Keyboard

Microsoft SwiftKey Keyboard
Microsoft SwiftKey là một bàn phím thông minh học cách viết của bạn, giúp bạn gõ nhanh hơn. Bạn có thể sử dụng bàn phím cá nhân của mình để gõ và gửi emoji, GIF và nhiều thứ khác theo cách bạn thích. Bàn phím vuốt của Microsoft SwiftKey luôn học và thích nghi để phù hợp với cách gõ độc đáo của bạn, bao gồm cả ngôn ngữ địa phương, biệt danh và emoji. Bàn phím emoji tích hợp của nó có tất cả các biểu tượng cảm xúc mà bạn cần và hơn thế nữa. Microsoft SwiftKey cũng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau và cung cấp các thiết kế và chủ đề miễn phí phù hợp với mọi phong cách. Bạn còn có thể sử dụng tính năng tự động sửa lỗi, dự đoán hữu ích và gõ bằng cách vuốt, nhấn hoặc sử dụng emoji dự đoán và bàn phím GIF. Với Microsoft SwiftKey, bạn có thể gõ và nhắn tin theo bất kỳ cách nào bạn thích.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích