MEEFF - Make Global Friends

MEEFF - Make Global Friends
MEEFF - Make Global Friends là một ứng dụng dành cho những người muốn giao lưu văn hóa với bạn bè Hàn Quốc và quốc tế trên toàn cầu. Bất kể chủng tộc, ngôn ngữ hay quốc tịch, bạn có thể tìm kiếm những người bạn tốt nhất tiềm năng của mình tại đây. Cộng đồng MEEFF cung cấp một số lượng lớn người dùng Hàn Quốc và quốc tế, cho phép bạn chia sẻ sở thích và quan tâm với bạn bè Hàn Quốc của mình. MEEFF cũng chú trọng đến việc giám sát và xử lý các báo cáo không phù hợp từ người dùng để đảm bảo một cộng đồng sạch và an toàn. Hãy trải nghiệm và tìm kiếm những mối quan hệ toàn cầu thú vị với MEEFF ngay hôm nay!
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích