LuvDiary - Couple relationship

LuvDiary - Couple relationship
LuvDiary là một ứng dụng cho phép bạn chia sẻ cuộc sống hàng ngày của bạn với tình yêu của mình. Bạn có thể tùy chỉnh ngôi nhà và thay đổi nó theo sở thích của bạn. Bạn cũng có thể viết danh sách xô để chia sẻ những mục tiêu cùng nhau và gửi viên nang thời gian cho tương lai. Ngoài ra, bạn có thể tán gẫu và chơi các trò chơi nhỏ với tình yêu của mình. Khi bạn và đối tác của mình hoàn thành nhật ký, số lượng tim của bạn sẽ tăng. Bạn có thể thu thập nhật ký theo chủ đề và chia sẻ bản ghi nhớ với tình yêu của bạn. Ứng dụng cũng có tính năng quản lý lịch trình và chia sẻ tâm trạng của bạn. Khi đăng ký, bạn sẽ được tính phí gia hạn và có thể quản lý đăng ký và tính năng tự động gia hạn của mình.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về