LoL Dodge Game

LoL Dodge Game
LoL Dodge Game là một ứng dụng đào tạo cho các trò chơi moba như League of Legends và Wild Rift. Bạn có thể nâng cao kỹ năng của mình hoặc chỉ thử nghiệm bằng cách né tránh các kỹ năng trên một bản đồ nhỏ. Đây là một công cụ thú vị và gây nghiện.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về