LogicLike: Games for kids

LogicLike: Games for kids

LogicLike: Games for kids là một ứng dụng thú vị và bổ ích dành cho trẻ em. Với mục tiêu khơi dậy tư duy logic và sự sáng tạo, ứng dụng này mang đến những trò chơi giáo dục đa dạng. Trẻ em sẽ được thách thức thông qua các câu đố, bài toán logic và trò chơi tư duy, giúp phát triển khả năng tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề một cách linh hoạt. LogicLike không chỉ giúp trẻ em có những giờ phút giải trí thú vị mà còn giúp họ rèn luyện kỹ năng quan trọng trong quá trình học tập và phát triển.

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về